Zasady i Warunki

Przed użyciem Produktów i usług Truform Europe, w tym strony internetowej („usługi”) obsługiwanej przez [Truform Europe] („nas”, „my”, “nasz”).

Warunki użytkowania

Dostarczymy Ci nasze produkty i usługi, które podlegają warunkom określonym poniżej w tym dokumencie. Za każdym razem, gdy odwiedzasz tę stronę, korzystasz z jej usług lub dokonujesz zakupu, akceptujesz następujące warunki. Dlatego zachęcamy do uważnego ich przeczytania.

Polityka prywatności

Przed kontynuowaniem korzystania z naszej witryny zalecamy zapoznanie się z naszą polityką prywatności w sekcji informacyjnej dotyczącej gromadzenia danych użytkownika. Pomoże Ci to lepiej zrozumieć nasze praktyki.

Prawo autorskie

Treści publikowane na tej stronie (pliki do pobrania, obrazy, teksty, grafika, logo) są własnością Truform Europe i / lub jej twórców i są chronione przez międzynarodowe prawo autorskie. Cała kompilacja treści znajdujących się na tej stronie jest wyłączną własnością Truform Europe.

Komunikacja

Komunikacja z nami odbywa się gównie drogą elektroniczną. Za każdym razem, gdy wyślesz nam wiadomość e-mail lub odwiedzisz naszą stronę internetową, będziesz się z nami komunikować. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości. Jeśli subskrybujesz aktualności na naszej stronie, będziesz regularnie otrzymywać od nas wiadomości e-mail. Będziemy nadal komunikować się z Tobą, publikując wiadomości i powiadomienia na naszej stronie internetowej oraz wysyłając Ci e-maile. Zgadzasz się również, że wszelkie powiadomienia, ujawnienia, umowy i inne informacje, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, spełniają prawne wymagania dotyczące pisemnej komunikacji. 

Obowiązujące prawo

Wszelkie spory wynikające lub związane z działalnością Truform Europe, a Tobą lub jej partnerami biznesowymi i stowarzyszonymi, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, bez względu na zasady prawa kolizyjnego, będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa miejscowego.

Spory  

Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami, będą rozstrzygane polubownie lub przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Truform Europe, a ty oświadczasz, że wyrażasz na to zgodę.

Komentarze, recenzje i e-maile

Odwiedzający mogą publikować treści, o ile nie są nieprzyzwoite, nielegalne, zniesławiające, grożące, naruszające prawa własności intelektualnej, naruszające prywatność lub wyrządzające szkodę w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim. Treść musi być wolna od wirusów programowych, kampanii politycznych i nagabywania komercyjnego. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa (ale nie obowiązek) do usuwania i / lub edycji takich treści. Publikując swoje treści, przyznajesz Truform Europe niewyłączne, nieodpłatne i nieodwołalne prawo do używania, reprodukowania, publikowania i modyfikowania takich treści na całym świecie w dowolnych mediach.

Licencja i dostęp do witryny

Udzielamy ograniczonej licencji na dostęp do tej witryny i do jej osobistego użytku. Nie możesz go pobierać ani modyfikować. Można to zrobić tylko za naszą pisemną zgodą.

Konto użytkownika

Jeśli jesteś właścicielem konta w tej witrynie, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych swojego prywatnego użytkownika (nazwa użytkownika i hasło). Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na Twoim koncie lub haśle.Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do zamykania kont, edytowania lub usuwania treści oraz anulowania zamówień według własnego uznania.

Zapłata 

Wszystkie płatności są należne po wystawieniu przez nas faktury. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana w oznaczonym terminie lub metoda płatności zostanie odrzucona, Truform Europe ma prawo anulować zamówienie, uznając je za niebyłe.

Zasady wysyłki 

Każde zamówienie lub umowa o współpracy zawiera następujące dostępne rodzaje wysyłki: 

CPT: – Przewóz opłacony do (nazwane miejsce przeznaczenia). Sprzedawca musi zorganizować przewóz do wskazanego miejsca przeznaczenia bez ponoszenia ryzyka utraty i / lub uszkodzenia towaru lub dodatkowych kosztów z powodu zdarzeń mających miejsce po przyjęciu towaru. 

CIP: – Przewóz i ubezpieczenie opłacone do (nazwane miejsce przeznaczenia). Sprzedawca musi zorganizować przewóz do wskazanego miejsca przeznaczenia bez ponoszenia ryzyka utraty i / lub uszkodzenia towaru lub dodatkowych kosztów z powodu zdarzeń mających miejsce po przyjęciu towaru. 

DAP: – Dostarczone na miejsce (nazwane miejsce przeznaczenia). Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko do określonego miejsca, z wyłączeniem zrzutu. 

DDP: – Dostarczone cło zapłacone (nazwane miejsce przeznaczenia). Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko do momentu przybycia towarów do wskazanego miejsca przeznaczenia, w tym wszystkie podatki i formalności celne, które nie są rozładowane. 

CFR: – Koszt i fracht (nazwany port przeznaczenia). Sprzedawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia tylko do momentu zakończenia załadunku ładunku na statek w porcie wyjścia. 

CIF: – Koszt, ubezpieczenie i fracht (nazwany port przeznaczenia). Sprzedawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia tylko do momentu zakończenia załadunku ładunku na statek w porcie wyjścia. 

DAT: – Dostarczone w terminalu (nazwany terminal w porcie lub miejscu przeznaczenia). Sprzedawca ponosi wszelkie koszty i ryzyko związane z wymienionym terminalem; w tym absolutorium. 

EXW: – Ex Works (nazwane miejsce dostawy). Sprzedawca udostępnia kupującemu towary tylko we własnych pomieszczeniach.

FCA: – bezpłatny przewoźnik (nazwane miejsce dostawy). Sprzedawca musi dostarczyć towar przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego.

FOB: – Free On Board (nazwany port wysyłki). Sprzedawca ponosi ryzyko utraty i uszkodzenia tylko do momentu zakończenia załadunku ładunku na statek w porcie wyjścia. 

Wysyłka zostanie opłacona przez kupującego, w stosownych przypadkach, w wysokości uzgodnionej przez sprzedającego w momencie zakupu. W przypadku zagubienia przedmiotu podczas wysyłki, całkowity koszt przedmiotu, w tym koszty wysyłki, zostanie zwrócony kupującemu przez sprzedającego. Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od miejsca docelowego. Jeśli przedmiot zostanie uszkodzony podczas wysyłki, sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeśli kontrola rzeczy nie zostanie przeprowadzona przed kierowcą firmy kurierskiej lub w przypadku, gdy kupujący dokona własnej wysyłki. Kupujący nabywa odpowiednie ubezpieczenia lub zwraca się do sprzedawcy o ochronę przedmiotów podczas transportu, zależnie od rodzaju wysyłki. 

Zasady zwrotu / zwrotu

Przedmioty podlegają zwrotowi lub zwrotowi na podstawie reklamacji. Jeśli element zostanie uszkodzony podczas wysyłki, element zastępczy zostanie wysłany bezpłatnie. Jeśli przedmiot jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, konieczne będzie pisemne wyjaśnienie, zanim będzie można wystąpić o zwrot pieniędzy. Kupujący przez zakupem musi wziąć pod uwagę opis produktu, gdyż produkt nie podlega zwrotowi. Jeśli przedmiot odpowiada opisowi sprzedającego, a kupujący dokonał nierozważnego zakupu, sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności. Wymiany są rozpatrywane indywidualnie dla każdego przypadku. 

Anulowanie

Zamówienie może zostać anulowane do momentu przetworzenia płatności. Po wyprodukowaniu produktu kupujący jest obowiązany do zapłaty za całości sumy. 

Reklamacja

Wszelkie reklamacje wynikające z dostarczonych produktów należy kierować do naszego zespołu wsparcia zgodnie z danymi kontaktowymi znajdującymi się na stronie internetowej. Każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.  

Odpowiedzialność

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem po otrzymaniu przedmiotu przez kupującego. W przypadku jakiejkolwiek szkody wynikającej z przedmiotów zakupionych przez kupującego, sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.Niniejsze warunki mogą ulec zmianie. 

Kontynuując korzystanie ze strony internetowej i prowadząc z nami interesy, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz warunki.